Thay đổi tư duy Thay đổi chất lượng cuộc sống

Thinking School Việt Nam - 3 năm đồng hành cùng doanh nghiệp

DỊCH VỤ CUNG CẤP

ĐÀO TẠO INHOUSE

(Offline, Online, Flipped)

CHO THUÊ HỆ THỐNG

(Hệ thống và nội dung)

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG LMS

(chuyển giao 4 thành phần)

XÂY DỰNG NỘI DUNG SỐ

(Số hóa, chuyển giao nội dung bài giảng)

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Các khóa đào tạo của Thinking School được thiết kế nhằm đảm bảo người học đạt được các năng lực cần thiết đối với từng vị trí. Mô hình khung năng lực của Thinking School

Thiết lập và quản lý mục tiêu

Lập và triển khai kế hoạch

Nhận thức và phát triển bản thân

Giao tiếp hiệu quả và thuyết phục

Quản lý và xử lý mâu thuẫn

Trí thông minh cảm xúc

Nghĩ rõ ràng - Nói thuyết phục

Thuyết trình bằng câu chuyện

Rèn luyện thói quen thành công

Xây dựng và phát triển nhóm

Huấn luyện và cố vấn

Giải quyết vấn đề và ra quyết định

Thúc đẩy hiệu suất

Động viên và truyền cảm hứng

Tạo ảnh hưởng tích cực

Lãnh đạo thúc đẩy sự thay đổi

Giao việc trao quyền

Lãnh đạo theo tình huống

Nghệ thuật lãnh đạo trong tổ chức

Thách thức lãnh đạo - Hoạt động chính yếu và quy tắc triển khai

Kỹ năng quản lý cho quản lý cấp trung (Effective supervisory skills)

Sử dụng công cụ số (digital) nâng cao hiệu suất công việc

Sáng tạo nội dung số

Chiến lược và hoạch định kế hoạch dữ liệu

Phân tích và khai thác số liệu phục vụ kinh doanh

Trình bày số liệu hiệu quả

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Lãnh đạo và tư duy chiến lược

28 Mô hình và công cụ quản lý

Thị trường và môi trường kinh doanh

Khai thác số liệu kinh doanh

Marketing thực chiến

Thuyết phục khách hàng bằng tâm lý (kỹ năng bán hàng)

Phân tích chỉ số tài chính cho nhà quản lý

Đổi mới và khởi nghiệp

Chữa lành 7 căn bệnh tư duy

Tư duy phản biện

Tư duy sáng tạo

Kỹ năng tranh luận

Tư duy thiết kế

Kỹ năng học tập suốt đời

Giao tiếp đa văn hóa

Kinh doanh quốc tế

Thương lượng trong môi trường đa văn hóa

Nhận thức và Ứng xử đạo đức

Đào tạo giảng viên nội bộ

Kỹ năng giảng dạy online

Phương pháp nghiên cứu

Kỹ năng quay phim và biên tập video clip cho người không chuyên

Ứng dụng LMS trong quản lý và đào tạo

Xây dựng và tổ chức môn học trên LMS

Quản lý chi phí cho nhà quản lý

Quản lý tài chính cho nhà quản lý

Quản lý nhân sự

Vận hành xuất sắc

Quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý bằng PDCA

Quản lý tinh gọn (Lean Management)

Quản lý linh hoạt (Agile Management)

ENJOY 15% OFF

Sign up to receive the latest offers and news in industry.

Offer valid only for new email subscribers. Enter your email address and receive 15% off your first order and a promo code will be sent to your inbox. Exclusions apply.

TOP