THINKING SCHOOL

Thay đổi tư duy Thay đổi chất lượng cuộc sống

Thinking School Việt Nam - 3 năm đồng hành cùng doanh nghiệp

DỊCH VỤ CUNG CẤP

ĐÀO TẠO INHOUSE

(Offline, Online, Flipped)

CHO THUÊ HỆ THỐNG

(Hệ thống và nội dung)

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG LMS

(chuyển giao 4 thành phần)

XÂY DỰNG NỘI DUNG SỐ

(Số hóa, chuyển giao nội dung bài giảng)

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Các khóa đào tạo của Thinking School được thiết kế nhằm đảm bảo người học đạt được các năng lực cần thiết đối với từng vị trí. Mô hình khung năng lực của Thinking School

Thiết lập và quản lý mục tiêu

Lập và triển khai kế hoạch

Nhận thức và phát triển bản thân

Giao tiếp hiệu quả và thuyết phục

Quản lý và xử lý mâu thuẫn

Trí thông minh cảm xúc

Nghĩ rõ ràng - Nói thuyết phục

Thuyết trình bằng câu chuyện

Rèn luyện thói quen thành công

Xây dựng và phát triển nhóm

Huấn luyện và cố vấn

Giải quyết vấn đề và ra quyết định

Thúc đẩy hiệu suất

Động viên và truyền cảm hứng

Tạo ảnh hưởng tích cực

Lãnh đạo thúc đẩy sự thay đổi

Giao việc trao quyền

Lãnh đạo theo tình huống

Nghệ thuật lãnh đạo trong tổ chức

Thách thức lãnh đạo - Hoạt động chính yếu và quy tắc triển khai

Kỹ năng quản lý cho quản lý cấp trung (Effective supervisory skills)

ENJOY 15% OFF

Sign up to receive the latest offers and news in industry.

Offer valid only for new email subscribers. Enter your email address and receive 15% off your first order and a promo code will be sent to your inbox. Exclusions apply.

TOP