CHI PHÍ GÓI NỘI DUNG HỆ THỐNG E-LEARNING

* Chi phí ước tính; Đơn giá cho 1 khóa- tài khoản trên số lượng tối thiểu là 30 USD/ năm

 • GÓI 1
 • $4900
  per Standard offer
 • 10 Khóa học
 • 45 Tài khoản
 • Dashboard quản lý:
 • Có website riêng:
 • Mobile Applications (App):
 • Duration: 365 ngày
 • -
 • --(Chi phí Customize)--
 • 90 day extension: + 500$
 • 180 day extension: + 900$
 • Customized website and application: + 3700$
 • + 50 participants: + 500$
 • + 200 participants: + 1500$
 • Discount next online purchase: 25%
 • GÓI 2
 • $8700
  per Standard offer
 • 5 Khóa học
 • 20 Tài khoản
 • Dashboard quản lý:
 • Có website riêng:
 • Mobile Applications (App):
 • Duration: 365 ngày
 • -
 • --(Chi phí Customize)--
 • 90 day extension: + 300$
 • 180 day extension: + 500$
 • Customized website and application: + 4000$
 • + 50 participants: + 500$
 • + 200 participants: + 1500$
 • Discount next online purchase: 20%
 • GÓI 3
 • $13800
  per Standard offer
 • 20 Khóa học
 • 100 Tài khoản
 • Dashboard quản lý:
 • Có website riêng:
 • Mobile Applications (App):
 • Duration: 365 ngày
 • -
 • --(Chi phí Customize)--
 • 90 day extension: + 900$
 • 180 day extension: + 1600$
 • Customized website and application: + 3200$
 • + 50 participants: + 500$
 • + 200 participants: + 1500$
 • Discount next online purchase: 30%
TOP