Địa điểm giảng dạy

Đơn vị tính: USD

USD/Ngày Chi phí đi lạiChi phí
khách sạn
Tại Tp. HCM1,300NANA
Bên ngoài Tp.HCM

₋Di chuyển từ trung tâm Tp.HCM đến địa điểm không quá 3 tiếng đi về (dưới 50km/ 1 chiều, từ Trung tâm Tp.HCM)

₋Không ngủ qua đêm

1,300NANA
Bên ngoài Tp.HCM

-Quá 3 tiếng di chuyển đi về (trên 50km/ 1 chiều, từ Trung tâm Tp.HCM)

-Có hoặc không có ngủ qua đêm

1,500Khách hàng thanh toán theo hóa đơn thực tếKhách hàng thanh toán theo hóa đơn thực tế

 

Face 2 Face

Đơn vị tính: ngày giảng dạy

1 ngày giảng dạy: 6 giờ x 60 phút = 360 phút

Buổi sáng: 3 giờ (có 2 lần giải lao, 15 phút/ lần)

Buổi chiều: 3 giờ (có 2 lần giải lao, 15 phút/ lần)

Hợp đồng tối thiểu: tối thiểu 1 ngày giảng dạy.

Chiết khấu:

Hợp đồng từ 11-20 ngày giảng dạy: giảm 10%

Hợp đồng từ 21 ngày giảng dạy trở lên: giảm 15%

 

Live streaming

Đơn vị tính: ngày giảng dạy

1 ngày giảng dạy:

3 buổi mỗi buổi 90 phút

Hợp đồng tối thiểu: tối thiểu 1 ngày giảng dạy.

Chiết khấu:

Hợp đồng từ 11-20 ngày giảng dạy: giảm 10%

Hợp đồng từ 21 ngày giảng dạy trở lên: giảm 15%

 

Chi phí trên bao gồm:

Sử dụng hệ thống E-learning với nội dung môn học đã đăng ký trong suốt thời gian khóa học (tối đa 30 ngày, cho 30 học viên).

Áp dụng cho hợp đồng từ 2 ngày giảng dạy trở lên và các nội dung Thinking School có sẵn

Chi phí trên chưa bao gồm:

Thuế VAT nếu có

Chi phí in ấn tài liệu học tập và các dụng cụ học tập trên lớp.

Thanh toán: bằng chuyển khoản

Đối với hợp đồng giảng dạy từ 50 triệu trở xuống, thanh toán 100% trước khi giảng dạy

Đối với hợp đồng từ 51 triệu trở lên

50% ngay khi ký hợp đồng

50% trong vòng 7 ngày sau khi khóa học kết thúc

Tỷ giá: theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Vietcombank tại thời điểm thanh toán

TOP