ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

- Các khóa học tại Thinking School được triển khai thiết kế giảng dạy theo mô hình ALAPA (Assessment, Learning, Analysis, Practice, Application), và tuân thủ theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của tổ chức FIBAA
- Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là mô hình học hiện đại được Thinking School đề xuất đến các doanh nghiệp để có trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Đánh giá 4.60 / 5 (T01 đến T07/2020)

Là kết quả đánh giá dựa trên 2820 học viên với 82 ngày dạy, 7 khách hàng doanh nghiệp.

Đánh giá 4.52 / 5 (Năm 2019)

Là kết quả đánh giá dựa trên 4500 học viên với 201 ngày dạy, 13 khách hàng doanh nghiệp, 22 dự án.

DỊCH VỤ/ GIẢI PHÁP

Đào tạo tại doanh nghiệp

Inhouse training

Giải pháp học online

Cho thuê hệ thống và các nội dung có sẵn

KỸ NĂNG QUẢN LÝ TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG

CÁC KHÓA HỌC

Kỹ năng Con người & Làm việc nhóm

Làm việc nhóm hiệu quả

Giao tiếp trong kinh doanh

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng vi tính và công nghệ

Quản lý mâu thuẫn

Động viên phát triển đồng đội

Thương lượng và Tạo ảnh hưởng

Giao việc và Trao quyền

Kỹ năng Lãnh đạo

Mô hình kinh doanh

Quản lý Tài năng

Bảy mô hình lãnh đạo hiểu quả

Quản lý sự thay đổi

Thiết lập và quản lý mục tiêu

Lãnh đạo theo tình huống

Lãnh đạo và tư duy chiến lược

Lãnh đạo và phát triển bản thân

Kỹ năng Tư duy Phản biện - Sáng tạo

Tư duy phát triển và Lập kế hoạch

Phát triển Trí tuệ Cảm xúc

Giải quyết vấn đề sáng tạo

Tư duy phản biện 1

Kỹ năng Tranh luận

Tư duy Định lượng

Tư duy chiến lược

Kỹ năng Quản lý chuyên biệt

Quản lý tài chính cho Manager

Quản lý chi phí cho Manager

Tiếng Anh giao tiếp cho cấp Quản lý

Quản lý chất lượng - Quality Management

Marketing thực chiến

Quay & Biên tập Video chuyên nghiệp

Kỹ năng giảng dạy Online

Phân tích Tài chính cho nhà quản lý

Customer Experience Management

Economics for managers

Coaching & Mentoring for Leaders

Kỹ năng Học tập suốt đời

Capstone Project - Action Learning

Kỹ năng học tập suốt đời

TOP