Golden Media

Công ty Golden communication Group là tập đoàn truyền thông bao gồm 6 công ty thành viên chuyên về thiết kế , quảng cáo, tiếp thị kỹ thuật số, lập kế hoạch truyền thông, mua quảng cáo và xây dựng các chương trình truyền hình. Golden event-PR Công ty chuyên tư vấn , vạch chiến lược và tổ chức những chương trình hành động toàn diện và hiệu quả như các sự kiện , các hoạt động quạn hệ cộng đồng (PR) ,quan hệ truyền thông , quan hệ khách hàng, họp báo..

09/2018
Hợp tác đào tạo cùng Thinking School:

Nội dung: Tư duy phản biện.. Đào tạo 40 Staff & Manager. Hình thức: Offline Giảng viên: TS. VŨ THẾ DŨNG – ThS. HOÀNG KIM DƯƠNG Công ty đánh giá: 4.6/5.0

  • Nội dung: Tư duy sáng tạo, Lãnh đạo, Làm việc nhóm, Xây dựng cam kết, Giải quyết vấn đề.
  • Đào tạo 175 Team Leader. Gồm: 5 lớp
  • Hình thức: Offline
  • Thời gian: 06/2019
  • Giảng viên: TS. VŨ THẾ DŨNG
  • Công ty đánh giá: 4.75/5.0

DOANH NGHIỆP KHÁC

Nội dung giảng dạy, giảng viên, hình thức và thời gian cụ thể...

TOP