Shinhan Bank

Được dịch từ tiếng Anh-Ngân hàng Shinhan, là một ngân hàng có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc. Trong lịch sử, đây là ngân hàng đầu tiên ở Hàn Quốc, được thành lập dưới tên Hanseong Bank vào năm 1897. Ngân hàng được thành lập lại vào năm 1982. Đây là một phần của Tập đoàn tài chính Shinhan, cùng với ngân hàng Jeju.

05/2019
Hợp tác đào tạo cùng Thinking School:

 • Nội dung:♦ Đào tạo giảng viên nội bộ
 • Đào tạo: 200 Manager | 6 lớp
 • Hình thức: Offline
 • Giảng viên: TS. TẠ HÙNG ANH – ThS. CAO TUẤN MINH – ThS. TRẦN QUANG TUẤN – ThS. HOÀNG KIM DƯƠNG
 • Công ty đánh giá: 4.19/5.0

08/2019
Hợp tác đào tạo cùng Thinking School:

 • ♦ Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
 • Đào tạo: 520 Manager và General Manager | 20 lớp
 • Giảng viên: PGS.TS. LÊ NGỌC QUỲNH LAM – TS. VŨ THẾ DŨNG – ThS. NGUYỄN NGỌC TÚ – TS. TẠ HÙNG ANH – ThS. TRẦN QUANG TUẤN – ThS. HOÀNG KIM DƯƠNG – ThS. CAO TUẤN MINH – Mr. Phạm Quang Hưng (Industry Leader)
 • Công ty đánh giá: 4.32/5.0

09/2019
Hợp tác đào tạo cùng Thinking School:

 • ♦ Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
 • Đào tạo: 29 General Manager | 1 lớp
 • Giảng viên: TS. VŨ THẾ DŨNG – TS. TẠ HÙNG ANH – TS. NGUYỄN THU HIỀN – Mr. Phạm Quang Hưng (Industry Leader)
 • Công ty đánh giá: 4.38/5.0

DOANH NGHIỆP KHÁC

Nội dung giảng dạy, giảng viên, hình thức và thời gian cụ thể...

TOP