Teakwang Mộc Bài

Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài. Thành lập tại Đặc khu kinh tế Mộc Bài Tỉnh Tây Ninh, hoàn thành xây dựng năm 2012, tuyển dụng 15,000 nhân công và ước tính giá trị xuất khẩu hàng năm đạt 160 triệu USD. Đạt được chứng nhận từ các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam chứng nhận công trình xanh LOTUS Green Building về tòa nhà tiết kiệm năng lượng và nước thân thiện với môi trường giống như tòa nhà LEED của Mỹ . Việc áp dụng phương thức quản lý sản xuất “LEAN” từ ban đầu là bước đột phá trong ngành công nghiệp giày dép thế giới và là vai trò to lớn cho sự phát triển của nhà máy thứ 3 của TaeKwang tại nước ngoài.

06/2019
Hợp tác đào tạo cùng Thinking School:

  • Nội dung: Đào tạo giảng viên nội bộ.
  • Đào tạo 25 Staff. Gồm: 1 lớp
  • Hình thức: Offline
  • Giảng viên: TS. TẠ HÙNG ANH – ThS. TRẦN QUANG TUẤN
  • Công ty đánh giá: 4.4/5.0

DOANH NGHIỆP KHÁC

Nội dung giảng dạy, giảng viên, hình thức và thời gian cụ thể...

TOP