USG Boral

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005 và là tập đoàn nước ngoài đầu tiên xây dựng nhà máy sản xuất tấm thạch cao tại Việt Nam, USG Boral là tập đoàn quốc tế cung cấp đồng bộ giải pháp trần và vách thạch cao ứng dụng trong nội thất hiện đại tại Việt Nam.

09/2018
Hợp tác đào tạo cùng Thinking School:

  • Nội dung: Tư duy phản biện..
  • Đào tạo 25 Manager
  • Hình thức: Online, Offline
  • Giảng viên: TS. VŨ THẾ DŨNG
  • Công ty đánh giá: 4.6/5.0

DOANH NGHIỆP KHÁC

Nội dung giảng dạy, giảng viên, hình thức và thời gian cụ thể...

TOP