"CHẤT LƯỢNG KHÔNG PHẢI Ở LỜI NÓI SUÔNG"

/5.0
DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ

Trung bình 2018-2019
Từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Đảm đương các vị trí quản lý từ cấp trung và cao; phụ trách nhiều dự án lớn tầm thanh phố và quốc gia.

NĂM GIẢNG DẠY

Bậc Đại học/Cao học và doanh nghiệp.

DOANH NGHIỆP
ĐÃ ĐÀO TẠO

Trong năm 2021
Bao gồm các vị trí: Staff, Team Leader, Manager, General Manager, CEO.

KINH NGHIỆM


  • Giảng viên cao cấp tại Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM.
  • Trưởng ban Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM.

BẰNG CẤP


  • Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp tại Viện Công nghệ Châu Á, năm 2002.
  • Tốt nghiệp Tiến Sĩ ngành Logistics tại Đại học Hàng Hải Hàn Quốc, năm 2010.

LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Lĩnh vực chuyên môn:

  • Kỹ thuật hệ thống
  • Quản lý chất lượng
  • Sản xuất tinh gọn
  • Logistics và Chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp đã đào tạo

XÂY DỰNG KHÓA ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP:

Môn học ở các cấp độ khác nhau sẽ được lựa chọn và bổ sung tạo ra khóa học phù hợp nhất với nhu cầu doanh nghiệp

 

TOP