"FAILING TO PLAN IS PLANNING TO FAIL"

/5.0
DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ

Trung bình 2018-2019
Đánh giá giảng dạy từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước Thầy trực tiếp giảng dạy.

NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Những vị trí, dự án lớn mà Thầy phụ trách trong những năm làm việc.

NĂM GIẢNG DẠY

Kinh nghiệm năm tháng giảng dạy sinh viên Đại học/Cao học, giảng dạy cho các cấp thấp đến cao trong doanh nghiệp.

DOANH NGHIỆP
ĐÃ ĐÀO TẠO

Tính đến 12/2019
Số doanh nghiệp Thầy đã đến và đạo tạo cho các nhóm nhân sự: Staff, Team Leader, Manager, General Manager, CEO.

Kinh nghiệm


 • Core management expertise, Business Research and Training - HCMUT, 2010
 • Internal Quality Auditing, Tri Viet Consulting JSC, 2012
 • EFT Teaching Methodology, Vietnam National University, 2012
 • Lead Auditor, the British Standards Institution, 2013
 • Human Resource Management Professional, 2015
 • Corporate Internal Trainer of Labor SafetY, 2015
 • Internal Control Practice in Manufacturing Enterprise, 2016
 • Advanced Sales skills Coaching, Citi – AIA Academy, 2016
 • Critical Thinking, Thinking School, 2017

BẰNG CẤP


 • University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (UNW), Switzerland Executive MBA in Management Consulting International (EMBA-MCI) | 2010 – 2012
 • University of Technology, Vietnam National University - Vietnam, B.A. Degree in Industrial Management | 2005 – 2010

LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Chuyên sâu đào tạo ở các lĩnh vực:

 • Learning & Development
 • Talent Acquisition & Talent Development
 • Human Resources Business Partner

Doanh nghiệp đã đào tạo

XÂY DỰNG KHÓA ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP:

Môn học ở các cấp độ khác nhau sẽ được lựa chọn và bổ sung tạo ra khóa học phù hợp nhất với nhu cầu doanh nghiệp

 

TOP