"Excellence is a habit,
not an act"

/5.0
DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ

Trung bình 2018-2021
Đánh giá giảng dạy từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước Thầy trực tiếp giảng dạy.

NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Những vị trí, dự án lớn mà Thầy phụ trách trong những năm làm việc.

NĂM GIẢNG DẠY

Kinh nghiệm năm tháng giảng dạy sinh viên Đại học/Cao học, giảng dạy cho các cấp thấp đến cao trong doanh nghiệp.

DOANH NGHIỆP
ĐÃ ĐÀO TẠO

Tính đến 10/2021
Số doanh nghiệp Thầy đã đến và đạo tạo cho các nhóm nhân sự: Staff, Team Leader, Manager, General Manager, CEO.

KINH NGHIỆM


 • Phòng Sinh viên Cư trú – Đại học Wisconsin – La Crosse, Hoa Kỳ
 • Ban Tiếng Anh – Đại học Công nghệ Swinburne, Úc
 • Ban Quản lý Sinh viên – Đại học Deakin, Úc
 • Ban Sinh viên Quốc tế – Đại học RMIT Việt Nam
 • 4 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho người nước ngoài và người Việt

BẰNG CẤP


 • Chứng chỉ dạy tiếng Anh CELTA
 • Thạc sĩ Quản lý Nhân sự, 2013-2015, Đại học Công nghệ Swinburne, Úc

LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Chuyên sâu đào tạo ở các lĩnh vực:

 • Tư Duy Phản Biện
 • Giải quyết mâu thuẫn
 • Kỹ năng quản lý / Lãnh đạo
 • Chăm sóc & Trải nghiệm khách hàng
 • Đào tạo giảng viên nội bộ

Doanh nghiệp đã đào tạo

XÂY DỰNG KHÓA ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP:

Môn học ở các cấp độ khác nhau sẽ được lựa chọn và bổ sung tạo ra khóa học phù hợp nhất với nhu cầu doanh nghiệp

 

TOP