"Phụ nữ Lãnh đạo: Phải làm chủ được gia đình!"

/5.0
DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ

Trung bình 2018-2021
Đánh giá giảng dạy từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước Thầy trực tiếp giảng dạy.

NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Những vị trí, dự án lớn mà Thầy phụ trách trong những năm làm việc.

NĂM GIẢNG DẠY

Kinh nghiệm năm tháng giảng dạy sinh viên Đại học/Cao học, giảng dạy cho các cấp thấp đến cao trong doanh nghiệp.

DOANH NGHIỆP
ĐÃ ĐÀO TẠO

Tính đến 10/2021
Số doanh nghiệp Cô đã đến và đạo tạo cho các nhóm nhân sự: Staff, Team Leader, Manager, General Manager, CEO.

KINH NGHIỆM


 • Quản lý tài chính và kế toán, công ty Wines of America (tại Mỹ)
 • Founder Cty TNHH tư vấn kỹ thuật Mai Thủy (2009)
 • 5 bài báo về lĩnh vực Entrepreneurship
 • Giảng viên của Đại học Bách Khoa, VNU
 • Điều phối chương trình Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại TP HCM, Việt nam của Asian Institute of Technology
 • Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Quốc tế, VNU, 2010-2013

BẰNG CẤP


 • Kỹ sư, 1993, Xây dựng Công trình thủy, Đại học Bách khoa TP.HCM, Việt nam
 • MBA, 1996, Management of Technology, Asian Institute of Technology, Thailand
 • PhD, 2006, Economics and Social Sciences, University of Fribourg, Switzerland

LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Chuyên sâu đào tạo ở các lĩnh vực:

 • Quản trị
 • Lãnh đạo
 • Marketing
 • Khởi nghiệp

Doanh nghiệp đã đào tạo

XÂY DỰNG KHÓA ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP:

Môn học ở các cấp độ khác nhau sẽ được lựa chọn và bổ sung tạo ra khóa học phù hợp nhất với nhu cầu doanh nghiệp

 

TOP