"Moving forward, Thriving further"

/5.0
DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ

Trung bình 2018-2021
Từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Đảm đương các vị trí quản lý từ cấp trung và cao; phụ trách nhiều dự án lớn tầm thanh phố và quốc gia.

NĂM GIẢNG DẠY

Bậc Đại học/Cao học và doanh nghiệp.

DOANH NGHIỆP
ĐÃ ĐÀO TẠO

Trong năm 2021
Bao gồm các vị trí: Staff, Team Leader, Manager, General Manager, CEO.

KINH NGHIỆM


 • Giảng viên, Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 2011 – 2018
 • Đại diện công ty tại thị trường Việt Nam, Omron Healthcare, 2009 – 2011
 • Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường, Văn phòng Đào tạo Quốc tế, ĐHBK, 2011 – 2012
 • Chuyên viên nghiên cứu, GFK ASIA, PTE, 2007 – 2008

BẰNG CẤP


 • Nghiên cứu sinh, 2013 – 2018
 • Asian Institute of Technology, Thailand
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, 2009 – 2010
 • Chuyên ngành Marketing
 • Solvay Brussels School of Economics and Management, Belgium
 • Cử nhân Công nghệ Sinh học, 2002 – 2006
 • Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Tp.HCM

LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Chuyên sâu đào tạo ở các lĩnh vực:

 • Business Etiquette & Communication
 • Entrepreneurship & Innovation
 • Emotional Intelligence
 • Business to Business Marketing
 • Business Model
 • Selling skills

Doanh nghiệp đã đào tạo

XÂY DỰNG KHÓA ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP:

Môn học ở các cấp độ khác nhau sẽ được lựa chọn và bổ sung tạo ra khóa học phù hợp nhất với nhu cầu doanh nghiệp

 

TOP