"Học để trở thành người tự do"

/5.0
DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ

Trung bình 2018-2019
Từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Đảm đương các vị trí quản lý từ cấp trung và cao; phụ trách nhiều dự án lớn tầm thanh phố và quốc gia.

NĂM GIẢNG DẠY

Bậc Đại học/Cao học và doanh nghiệp.

DOANH NGHIỆP
ĐÃ ĐÀO TẠO

Trong năm 2021
Bao gồm các vị trí: Staff, Team Leader, Manager, General Manager, CEO.

KINH NGHIỆM

22 năm làm viêc trong và ngoài nước bao gồm:

 • Phó Hiệu trưởng, Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 2013- 2018
 • Giám đốc Văn Phòng Đào Tạo Quốc Tế, ĐHBK, 2009-2018
 • Giám Đốc chương trình EMBA MCI, ĐHBK, 2009-2013
 • Phó Trưởng khoa Quản lý công nghiệp, ĐHBK, 2008-2013
 • Giảng viên, ĐHBK, 1997-2018
 • Kiểm định viên Chất lượng giáo dục, Bộ Giáo Dục, 2014-2018
 • Tư vấn và huấn luyện cho các doanh nghiệp về quản trị chiến lược, quản trị marketing, truyền thông, giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện từ 2000-2018
 • Sáng lập và CEO của Thinkingshool.vn từ 2017

BẰNG CẤP


 • Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, 2002-2007
 • Chuyên ngành Marketing và Kinh doanh quốc tế
 • Old Dominion University, VA, USA
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, 1997-1999
 • Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế
 • Asian Institute of Technology, Thailand
 • Cử nhân Quản trị kinh doanh, 1991-1995
 • Đại học Kinh tế, Tp.HCM, Việt Nam

LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

Chuyên sâu đào tạo ở các lĩnh vực:

 • Quản trị
 • Lãnh đạo
 • Marketing
 • Kỹ năng: Tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, xử lý khủng hoảng..v.v...

Doanh nghiệp đã đào tạo

XÂY DỰNG KHÓA ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP:
Môn học ở các cấp độ khác nhau sẽ được lựa chọn và bổ sung tạo ra khóa học phù hợp nhất với nhu cầu doanh nghiệp

 

TOP