TẠI SAO CẦN HỆ THỐNG LMS?
1. Linh động cho các bên
   - Nhà quản lý: Nắm tình hình hoạt động đào tạo, đảm bảo chất lượng, khảo thí, học phí,…
    thông qua dữ liệu thời gian thực
   - Giảng viên, sinh viên: học, nộp bài, chấm bài, xem điểm,… bất cứ nơi đâu
2. Tiết kiệm chi phí: 
  - Hữu hình: cơ sở vật chất, điện, nước,..
  - Vô hình: thời gian, giảm tải công việc,..
3. Tổ chức các hoạt động đào tạo hệ thống, chất lượng, hiệu quả:
  - Mở lớp không giới hạn phòng ốc, số lượng lớn bé
  - Chuẩn hóa nội dung đào tạo
  - Mời giảng, khách mời quốc tế, trong nước thuận tiện
  - Kiểm soát được các bên thông qua dữ liệu thống kê, thời gian thực
  - Trao quyền được cho các bên thay vì tập trung vào hệ thống học vụ, đào tạo

CÁC HỆ THỐNG LMS HIỆN NAY

1. Chỉ tập trung vào tổ chức nội dung (E-learning) chưa xây dựng như hệ thống quản lý.

2. Các thành phần riêng lẻ, hệ thống tự học (E-learning) và hệ thống học tương tác (livestreaming) chưa tích hợp tạo ra sự bất tiện cho các bên. 

3. Hệ thống quản lý (dashboard) yếu, gần như chỉ tập trung vào mô tả tình trạng người học, còn các bên khác như Ban giám hiệu (quản lý), Giảng viên, Đảm bảo chất lượng

E-LEARNING

TẠI SAO CẦN HỆ THỐNG LMS?

Học viên:

 • Nắm được điểm số, thành tích, tiến độ học tập các chứng chỉ mình đạt được

Giảng viên:

 • Quản lý được toàn bộ học viên về tiến độ học tập, thời lượng, mức độ tham gia các buổi học
 • Cho điểm, góp ý cho học viên

 

LIVESTREAMING

Học viên:

 • Nắm được điểm số, thành tích, tiến độ học tập các chứng chỉ mình đạt được

Giảng viên:

 • Quản lý được toàn bộ học viên về tiến độ học tập, thời lượng, mức độ tham gia các buổi học
 • Cho điểm, góp ý cho học viên

HR: Quản lý toàn bộ học viên và giảng viên

 • Đối với học viên: Tiến độ, mức độ tham gia làm bài, tương tác với giảng viên
 • Đối với giảng viên: mức độ tương tác với học viên, điểm số đánh giá của học viên

 

LIVESTREAMING

Học viên:

 • Nắm được điểm số, thành tích, tiến độ học tập các chứng chỉ mình đạt được

Giảng viên:

 • Quản lý được toàn bộ học viên về tiến độ học tập, thời lượng, mức độ tham gia các buổi học
 • Cho điểm, góp ý cho học viên

 

CLICK VÀO TỪNG HÌNH ĐỂ XEM


Lưu ý:
Đây là bản record sau khi học xong nhằm xem lại nội dung đã học.

các công cụ tương tác học tập và giảng dạy không hiển thị trên bản này.

NHẬN BIỂU PHÍ PHÙ HỢP NHU CẦU DOANH NGHIỆP

TOP