Phương pháp đào tạo của Thinking School

Thinking School tự hào là đơn vị dẫn đầu về ứng dụng hiệu quả các phương pháp đào tạo hiện đại. Các phương pháp được chọn phù hợp với việc phát triển kỹ năng trong doanh nghiệp. Có thể kể đến:

Phương pháp lớp học đảo ngược (Flipped classroom)

đây là phương pháp. Thinking School triệt để áp dụng từ 2016 cho rất nhiều doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam.

Đề án thực tế (Capstone Project)

sau quá trình đào tạo, học viên được giao các dự án cụ thể trong công việc. Học viên hay nhóm học viên sẽ tìm giải pháp và triển khai các giải pháp để hoàn thành đề án. Đây chính là phương pháp để đánh giá hiệu quả đào tạo. Sau khi học là ứng dụng thực tiễn

Huấn luyện và tư vấn 1:1 (Coaching 1:1)

sau khi học trên lớp kết thúc, học viên được giao các dự án thực tế hay các công việc cần làm để ứng dụng. Giảng viên coaching từng học viên để đảm bảo học viên có thể ứng dụng hiệu quả.

Nguyên lý đào tạo tại Thinking School

Đánh giá học viên học online như thế nào?

Ví dụ một chương trình đào tạo theo Flipped classroom

Flipped classroom qui trình đào tạo 6 bước

Lớp học gì mà đảo ngược - Lớp Học Fliiped classroom

TOP