Creative Problem Solving
(Giải quyết vấn đề sáng tạo)

Sau khi trang bị chọ bạn kiến thức để giúp bạn hiểu cơ chế tư duy sáng tạo, cung cấp cho học viên các phương pháp và công cụ thực hành trong khóa học và có thể giúp bạn xử lý hiệu quả công việc hoặc trong cuộc sống, từ những tình huống đơn giản nhất đến những vấn đề khó khăn hoặc bất thường nhất.

ĐỀ CƯƠNG

1 - Giới thiệu khóa học

updating...

 

2 - Mục tiêu của khóa học

Về kiến thức

 • Gọi tên được các bước của quy trình giải quyết vấn đề
 • Phân tích được các nguyên nhân, tìm ra nguyên nhân cốt lõi
 • Liệt kê được các công cụ để giải quyết vấn đề
 • Ứng dụng các công cụ trong việc giải quyết vấn đề
 • Ứng dụng các công cụ để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo

Về kỹ năng:

 • Thực hành kỹ năng làm việc nhóm
 • Thực hành kỹ năng tổ chức
 • Thực hành kỹ năng thảo luận
 • Thực hành kỹ năng trình bày
 • Thực hành kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

Về thái độ:

 • Cởi mở, tư duy đa chiều, chấp nhận mình có thể sai

 

3 - Tóm tắt nội dung

 • Vấn đề là gì?
 • Quy trình giải quyết vấn đề
 • Các lỗi gặp phải khi giải quyết vấn đề
 • Các công cụ hỗ trợ giải quyết vấn đề
 • Giải quyết vấn đề sáng tạo

 

4 - Nội dung khóa học

updating...

 

5 - Tài liệu

updating...

 

6 - Bài tập

updating...

 

7 - Kiểm tra / Đánh giá học viên

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ nội dung khóa học
 2. Tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến
 3. Hoàn thành 3 bài quiz (Quiz 1, 2, 3)
 4. Hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa
 5. Thực hiện 1 bài tập nhóm (thuyết trình)

 

 

8 - Hậu khóa học

Học viên sau khi kết thúc khóa học có thể:

 1. Xem lại các bài giảng trong quá trình học
 2. Đọc những bài đọc thêm hậu khóa học để tự suy ngẫm và phản chiếu

 

 

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

ThS. Hoàng Kim Dương

Founder Thinking School

"BUSINESS HAS ONLY TWO FUNCTION MARKETING AND INOVATION"

ThS. Trần Quang Tuấn

Academic Manager Thinking School

"Excellence is a habit, not an act"

NHỮNG DOANH NGHIỆP LIÊN HỆ THINKING SCHOOL ĐÀO TẠO KHÓA NÀY

CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHÁC

TOP