CRITICAL THINKING (TƯ DUY PHẢN BIỆN)

Chất lượng tư duy có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân. Cùng 1 vấn đề, một người thấy cơ hội, thấy giải pháp, thấy niềm vui, một người lại thấy khó khăn, thấy tuyệt vọng- hoàn toàn do góc nhìn, hay chất lượng tư duy của họ.

Sự thành công của mỗi người căn bản được quyết định bởi chất lượng tư duy của họ. Nâng cao chất lượng tư duy để phân tích, đánh giá các vấn đề, sự kiện chính là mục tiêu của khóa học Tư duy phản biện.

ĐỀ CƯƠNG

1 - Giới thiệu khóa học

Đã là người thì ai cũng nghĩ, ai cũng tư duy. Đó là bản chất của chúng ta.
Nhưng, tất cả các suy nghĩ của chúng ta thường là những quan điểm hoặc thành kiến thiên lệch, thiếu toàn diện, thậm chí sai hoàn toàn so với thực tế.

Ví dụ đơn giản:
500 năm trước: ai cũng ‘biết’ mặt trời xoay quanh trái đất
50 năm trước: ai cũng ‘biết’ nguyên tử là hạt nhỏ nhất trong vũ trụ
5 năm trước: ai cũng ‘biết’ đồng hồ DW là từ Thụy Điển.

Điều nguy hiểm ở đây là: tất cả những gì chúng ta làm, cư xử, hành động, thậm chí thiết kế đều xoay quanh những gì chúng ta nghĩ. Tư duy không rõ ràng sẽ dẫn đến mục tiêu không rõ ràng và dần dần ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Cái khó ở đây là tư duy mạch lạc tường mình thì không thể một sớm một chiều mà có thể đạt được mà đó là quá trình tạo dựng một cách khoa học có hệ thống.

Khóa học Tư duy phản biện tập trung vào những khái niệm quan trọng trong tư duy phản biện và những kỹ năng/áp dụng thực tiễn của tư duy phản biện trong đời sống. Sau khóa học, người học sẽ có khả năng hiểu rõ và tập trung vào vấn đề chính đang được xem xét nhưng vẫn có thể dùng các góc nhìn khác nhau để tiếp cận và phân tích vấn đề bằng cách dùng các tiêu chuẩn khách quan để đánh giá vấn đề đó.

Tư duy phản biện, nói một cách ngắn gọn, là sự tự định hướng, tự kỉ luật, tự quản lý, tự sửa chữa tư duy của chính mình. Nó đòi hỏi một hệ thống tiêu chuẩn ngặt nghèo về cách sử dụng bộ não của bản thân để hướng tới sự giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả cũng như khả năng vượt qua cái tôi và những định kiến trường tồn.

Khóa học Tư duy phản biện đặc biệt hữu ích cho những người:

 1. Chỉ thấy ý kiến mình là đúng, những người khác toàn nói linh tinh
 2. Hay theo số đông, không có ý kiến riêng của mình
 3. Tiếp cận thông tin nhưng không đánh giá được chất lượng thông tin
 4. Nói lan man, nói nhiều nhưng không đi được vào ý chính

 

2 - Mục tiêu của khóa học

Sau khi xây dựng được một tư duy phản biện một cách hệ thống và khoa học, chúng ta có thể

 1. Đặt ra những câu hỏi quan trọng / chỉ ra những vấn đề gốc và diễn đạt chúng một cách rõ ràng rành rọt
 2. Thu thập và đánh giá những thông tin có liên quan, truyền đạt những khái niệm mơ hồ một cách hiệu quả
 3. Có thể đúc kết và rút ra những kết luận và giải pháp có căn cứ vững chắc bằng cách kiểm tra bằng những tiêu chí và chuẩn mực liên quan
 4. Có một tư duy mở và chấp nhận những suy nghĩ, tư tưởng khác nhau; nhận biết và đối chứng, nếu cần thiết, với những giả định, kết luận, và kinh nghiệm thực tiễn.
 5. Giao tiếp hiệu quả với người khác để tìm ra giải pháp cho những vấn đề phức tạp.

 

3 - Tóm tắt nội dung

Khóa học Tư duy phản biện (TDPB) được chia làm 3 phần chính

 1. Tư duy phản biện - Định nghĩa và những khái niệm quan trọng
  1. Giới thiệu TDPB
  2. 10 tiêu chuẩn của TDPB
  3. 8 thành phần của tư duy
  4. 8 đặc trưng của trí tuệ
  5. 6 bậc của TDPB
 2. Tư duy phản biện và những áp dụng thực tiễn
  1. Rào cản của TDPB
  2. Kỹ năng nhận diện vấn đề chính
  3. Kỹ năng đánh giá thông tin và nguồn thông tin
 3. Những phương pháp rèn luyện Tư duy phản biện
  1. Mô hình Định kiến - Giá trị - Hành động
  2. Phương pháp tư duy
  3. Kỹ thuật chia sẻ
  4. Kỹ năng tự phản chiếu

 

4 - Nội dung khóa học

Nội DungNội dung
Phần 1:
Đinh nghĩa và các khái niệm quan trọng
Giới thiệu về tư duy phản biện
 • Video “TDPB là gì?”
 • Bài đọc “10 kỹ năng quan trọng nhất năm 2020”
 • Video “Các câu hỏi quan trọng về TDPB
Phản biện ai?
 • Video “Phản biện chính mình”
 • Video “Phản biện vs. Chê bai”
10 tiêu chuẩn của TDPB
 • Video “Liên quan – Chiều rộng – Chiều sâu – Logic”
 • Video “Rõ ràng – Chính xác – Đúng đắn – Toàn diện”
 • Video “Ý nghĩa – Công Bằng”
 • Video “Ứng dụng 10 tiêu chuẩn của Tư duy”
8 thành phần của tư duyVideo “8 thành phần của Tư duy”

Video “Ứng dụng 8 thành phần trong tư duy”

8 đặc trưng đạo đức trí tuệVideo “8 đặc trưng đạo đức trí tuệ”

Video “8 đặc trưng và kẻ thù của chúng”

6 cấp độ của TDPBVideo “6 cấp độ của TDPB”
Bài kiểm traBài tập cá nhân 1 - Quiz 1
Bài tập 
 • “Học cách nhìn vấn đề từ góc nhìn của người khác”
 • “Tư duy phản biện trong tình cảm”
 • “Cô bán hàng mỹ phẩm ở Seoul”
 • “Tình huống: Đã có iPhone 10 sao còn có iPhone 8”
Phần 2:
Những áp dụng thực tiễn
Các rào cản của TDPB
 • Video “5 rào cản của tư duy phản biện”
 • Bảng tổng kết “Loại bỏ các rào cản tư duy”
Tranh luận là gì?
 • Video “Tranh luận là gì?”
 • Video “3 loại hệ thống câu hỏi”
Kỹ thuật nhận diện vấn đề chính
 • Video “Phương pháp nhận diện vấn đề chính”
Các cặp tư duy đối lập
 • Video “Các cặp tư duy đối lập”
Đánh giá thông tin và nguồn thông tin
 • Mô hình “Kỹ thuật tìm kiếm và xử lý thông tin
 • Video “Đánh giá thông tin và nguồn thông tin”
 • Video “Trích dẫn tài liệu tham khảo”
Bài kiểm traBài tập cá nhân 2 - Quiz 2
Bài tập 
 • Bài tập: tập trung vào ý chính 1
 • Bài tập: tập trung vào ý chính 2
 • Bài tập: Tập trung vào ý chính 3
 • Người Hoa ở Sài Gòn
Phần 3:
Rèn luyện tư duy phản biện
Giả thuyết ẩn - Giá trị - Hành động
 • Lý thuyết về mô hình A-V-B 
Phương pháp rèn luyện tư duy phản biện
 • Video “Phương pháp tư duy”
 • Video “Kỹ thuật chia sẻ”
 • Video “Làm sao để rèn luyện TDPB”
Tự phản chiếu
 • Video và bảng tóm lược “Kỹ thuật tự phản chiếu”
 • Các chủ để luyện kỹ thuật tự phản chiếu
Bài kiểm traBài tập cá nhân 3 - Quiz 3
Bài tập
 • Cô gái mắng anh chàng trên xe bus và cái kết
 • Bài tập: Hạnh phúc là gì?
 • Tình huống: Phỏng vấn tuyển dụng
 • Tình huống: còn tiền, còn bạn, còn bè

 

 

5 - Tài liệu TDPB

Trong khóa học này, học viên có quyền tiếp cận:

 1. Những video clip bài giảng về kiến thức, kĩ năng, thái độ nên có để hình thành tư duy phản biện;
 2. Những bài đọc, những tình huống cụ thể diễn ra trong cuộc sống cần đến tư duy phản biện để có thể hiểu rõ, nhìn rõ vấn đề (nằm trong phần TÀI LIỆU);
 3. Những bài tập tình huống đòi hỏi học viên phải tự suy luận, đánh giá, và đưa ra ý kiến chủ quan của mình;
 4. Những chủ đề thời sự mà nếu thiếu tư duy phản biện sẽ rất dễ nhìn nhận vấn đề một cách lệch lạc thiếu suy nghĩ;
 5. Ngoài ra, Thinking School có một danh sách những cuốn sách hay về Tư duy phản biện mà học viên có thể tự tham khảo.

 

6 - Bài tập TDPB

Khóa học Tư duy phản biện có 5 dạng bài tập chính:

 1. Bài kiểm tra đầu khóa không tính điểm.
 2. Bài kiểm tra nhỏ không tính điểm trong mỗi video clip: học viên khi đang xem clip sẽ nhận được những câu hỏi về nội dung của clip, nếu không trả lời đúng thì không thể xem tiếp được.
 3. Bài kiểm tra cá nhân có tính điểm: khóa học TDPB chia làm 3 phần. Mỗi phần sẽ có bài kiểm tra trắc nghiệm để kiểm tra sự hiểu bài của học viên.
 4. Bài kiểm tra cuối khóa có tính điểm: bài kiểm tra toàn bộ kiến thức đã học về TDPB.
 5. Ngoài ra, học viên sẽ được yêu cầu làm một bài tập nhóm với các học viên khác. Nội dung cụ thể của bài tập nhóm sẽ được giáo viên hướng dẫn sau. 

 

7 - Kiểm tra / Đánh giá học viên

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ nội dung khóa học
 2. Tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến
 3. Hoàn thành 3 bài quiz (Quiz 1, 2, 3)
 4. Hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa
 5. Thực hiện 1 bài tập nhóm (thuyết trình)

 

 

8 - Hậu khóa học

Học viên sau khi kết thúc khóa học có thể:

 1. Xem lại các bài giảng trong quá trình học
 2. Đọc những bài đọc thêm hậu khóa học để tự suy ngẫm và phản chiếu

 

 

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

TS. Vũ Thế Dũng

CEO Thinking School

Có trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy các chương trình cao học, và các cấp cao trong doanh nghiệp.

ThS. Trần Quang Tuấn

Academic Manager Thinking School

"Excellence is a habit, not an act"

NHỮNG DOANH NGHIỆP LIÊN HỆ THINKING SCHOOL ĐÀO TẠO KHÓA NÀY

CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHÁC

TOP