Delegation and Empowerment
(Giao việc và trao quyền)

updating...

ĐỀ CƯƠNG

1 - Giới thiệu khóa học

updating...

 

2 - Mục tiêu của khóa học

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Về kiến thức:
  • Chia sẻ các thách thức trong giao việc và trao quyền
  • Tiếp cận được các lý thuyết về giao việc, trao quyền
  • Ứng dụng các phương pháp để giao việc và trao quyền hiệu quả trong công việc
 • Về kỹ năng:
  • Thực hành kỹ năng làm việc nhóm
  • Thực hành kỹ năng trao quyền, giao việc
  • Thực hành kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Thực hành kỹ năng trình bày
 • Về thái độ:
  • Tự tin, cởi mở, chấp nhận cái mới

 

3 - Tóm tắt nội dung

4 - Nội dung khóa học

updating...

5 - Tài liệu

updating...

 

6 - Bài tập

updating...

 

7 - Kiểm tra / Đánh giá học viên

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ nội dung khóa học
 2. Tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến
 3. Hoàn thành 3 bài quiz (Quiz 1, 2, 3)
 4. Hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa
 5. Thực hiện 1 bài tập nhóm (thuyết trình)

 

 

8 - Hậu khóa học

Học viên sau khi kết thúc khóa học có thể:

 1. Xem lại các bài giảng trong quá trình học
 2. Đọc những bài đọc thêm hậu khóa học để tự suy ngẫm và phản chiếu

 

 

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

ThS. Hoàng Kim Dương

Founder Thinking School

"BUSINESS HAS ONLY TWO FUNCTION MARKETING AND INOVATION"

NHỮNG DOANH NGHIỆP LIÊN HỆ THINKING SCHOOL ĐÀO TẠO KHÓA NÀY

CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHÁC

TOP