Performance Management
(Quản lý hiệu suất)

Cốt lõi của một doanh nghiệp thành công chính là đội ngũ nhân viên gắn kết với hiệu suất cao. Tính gắn kết và hiệu suất của nhân viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo mọi kế hoạch và mục tiêu đặt ra đều được hoàn thành và doanh nghiệp liên tục phát triển theo chiều hướng tích cực.
Quản lý hiệu suất giúp bạn nhìn rõ mối quan hệ giữa nhân viên và doanh nghiệp tại từng giai đoạn trong vòng đời của nhân viên đó. Những thông tin thu thập được từ những giai đoạn này giúp cho lãnh đạo tạo dựng một môi trường làm việc phù hợp hơn cho nhân viên, thúc đẩy họ liên tục học hỏi cũng như tạo điều kiện cho họ thăng tiến trong con đường sự nghiệp khi có cơ hội.

ĐỀ CƯƠNG

1 - Giới thiệu khóa học

updating...

 

2 - Mục tiêu của khóa học

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Kiến thức:
  • Giải thích được vai trò và tầm quan trọng của việc quản lý hiệu suất công việc
  • Giải thích được quá trình quản lý quản lý hiệu suất công việc
  • Nhận diện được các khó khăn thách thức trong quản lý quản lý hiệu suất công việc
  • Phân biệt quản lý theo kế hoạch và quản lý theo mục tiêu
  • Vận dụng các kiến thức để giao việc và giám sát công việc hiệu quả
 • Kỹ năng:
  • Thể hiện được kỹ năng lập kế hoạch công việc
  • Thể hiện được kỹ năng giao việc hiệu quả
  • Thể hiện được kỹ năng giám sát hoạt động và kết quả
  • Thể hiện được kỹ năng góp ý xây dựng và động viên nhân viên
 • Thái độ:
  • Thể hiện thái độ chuyên nghiệp, nghiêm túc

 

3 - Tóm tắt nội dung

 • Giới thiệu về khóa học
 • Vai trò của quản lý hiệu suất công việc
 • Quá trình quản lý hiệu suất công việc
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Quản lý theo mục tiêu, phát triển năng lực & giám sát công việc
 • Góp ý xây dựng và động viên

 

4 - Nội dung khóa học

updating...

5 - Tài liệu

updating...

 

6 - Bài tập

updating...

 

7 - Kiểm tra / Đánh giá học viên

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ nội dung khóa học
 2. Tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến
 3. Hoàn thành 3 bài quiz (Quiz 1, 2, 3)
 4. Hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa
 5. Thực hiện 1 bài tập nhóm (thuyết trình)

 

 

8 - Hậu khóa học

Học viên sau khi kết thúc khóa học có thể:

 1. Xem lại các bài giảng trong quá trình học
 2. Đọc những bài đọc thêm hậu khóa học để tự suy ngẫm và phản chiếu

 

 

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

PGS. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam

PGĐ Trung tâm kiểm định Chất lượng Giáo dục

NHỮNG DOANH NGHIỆP LIÊN HỆ THINKING SCHOOL ĐÀO TẠO KHÓA NÀY

CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHÁC

TOP