Strategic Communication
(GIAO TIẾP CHIẾN LƯỢC)

updating...

ĐỀ CƯƠNG

1 - Giới thiệu khóa học

updating...

 

2 - Mục tiêu của khóa học

 • Học viên có thể xác định rõ mục tiêu giao tiếp
 • Phương pháp xây dựng mối quan hệ với cá nhân, tập thể với các vai trò khác nhau
 • Thuyết phục, bán ý tưởng, phát triển mối quan hệ dẫn đến thành công
 • Giao tiếp tích cực, giàu năng lượng và truyền cảm hứng

Giao tiếp chiến lược

 1. Áp dụng mô hình Giao tiếp chiến lược 9W áp dụng cho mọi cuộc giao tiếp để đạt mục tiêu
 2. Chiến lược giao tiếp Cá thể, Đội nhóm và Tập thể
 3. Phương pháp dẫn dắt câu chuyện, đặt câu hỏi, lắng nghe, diễn đạt, đọc hiểu văn bản nhanh, viết văn bản, email
 4. Sử  dụng hiệu quả Ngôn ngữ cơ thể
 5. Kỹ năng quản lý vào giao tiếp phụ hợp qua các kênh: trực diện, voice call, email, video call, video conference
 6. Mười phương pháp “Trình bày một ý tưởng / sản phẩm” thành công với cấp trên và khách hàng

Giao tiếp xây dựng mối quan hệ

 1. Giao tiếp để xây dựng mối quan hệ bền vững với 8 Đối tượng giao tiếp trong công việc để thành công
 2. Thực hành tám vai trò của cá nhân khi xây dựng quan hệ với các vị trí khác nhau trong tổ chức
 3. Xây dựng niềm tin giao tiếp bằng bảy phương pháp cụ thể
 4. Giao tiếp Thuyết phục với đồng nghiệp, khách hàng để đạt mục tiêu
 5. Duy trì mối quan hệ lâu dài với đồng nghiệp và khách hàng bằng bốn phương pháp

3 - Tóm tắt nội dung

 1. Đánh giá năng lực giao tiếp của học viên
 2. Thực hành các tiêu chuẩn và kỹ thuật giao tiếp
 3. Giảng viên thị phạm, làm mẫu, hướng dẫn kỹ năng tại lớp
 4. Học viên tự nhận thức (Self awareness)
 5. Học viên Tự phản chiếu (Self reflection)
 6. Thực hành (Practice)
 7. Xây dựng tình huống (Casestudy)
 8. Thực hiện tình huống giao tiếp (Roleplay)
 9. Trò chơi (Game)
 10. Thi đấu đội nhóm (Teamwork – Play competition)
 11. Đánh giá năng lực bằng quiz, thực hành và bài tập

Thời lượng: 2 ngày offline

4 - Nội dung khóa học

updating...

 

5 - Tài liệu

updating...

 

 

6 - Bài tập

updating...

 

7 - Kiểm tra / Đánh giá học viên

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ nội dung khóa học
 2. Tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến
 3. Hoàn thành 3 bài quiz (Quiz 1, 2, 3)
 4. Hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa
 5. Thực hiện 1 bài tập nhóm (thuyết trình)

 

 

8 - Hậu khóa học

Học viên sau khi kết thúc khóa học có thể:

 1. Xem lại các bài giảng trong quá trình học
 2. Đọc những bài đọc thêm hậu khóa học để tự suy ngẫm và phản chiếu

 

 

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

TS. Tạ Hùng Anh

Research & Development Manager, Marketing Director, Trainer, Lecturer

"Moving forward, Thriving further"

NHỮNG DOANH NGHIỆP LIÊN HỆ THINKING SCHOOL ĐÀO TẠO KHÓA NÀY

CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHÁC

TOP