CÁC KHÓA HỌC CỦA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Chương trình áp dụng công nghệ đào tạo và học trực tuyến Online của Thinking School giúp ích cho học viên tiết kiệm thời gian và tự chủ hơn so với học trực tiếp onsite tại trường lớp.
Các khóa học thiết kế theo chuẩn đào tạo ALAPA (Đánh giá, Học tập, Đánh giá, Thực hành và Ứng dụng ) và theo tiêu chuẩn của hội đồng kiểm định FIBBA Châu Âu.

Đánh giá 4.5 / 5

Chất lượng Dịch vụ Xuất sắc “Đánh giá 4.5 / 5 Sao dựa trên 4500 học viên,
201 ngày dạy, 13 khách hàng doanh nghiệp, 22 dự án trong năm 2019″

Kỹ năng Con người & Làm việc nhóm

Các khóa học về Kỹ năng Con người & Làm việc nhóm

Làm việc nhóm hiệu quả

Làm việc nhóm hiệu quả

Làm việc nhóm hiệu quả

Kỹ năng Con người & Làm việc nhóm

Các khóa học về Kỹ năng Con người & Làm việc nhóm

Làm việc nhóm hiệu quả

Làm việc nhóm hiệu quả

Làm việc nhóm hiệu quả

Kỹ năng Con người & Làm việc nhóm

Các khóa học về Kỹ năng Con người & Làm việc nhóm

Làm việc nhóm hiệu quả

Làm việc nhóm hiệu quả

Làm việc nhóm hiệu quả

TOP