APROTRAIN

Công ty Cổ phần Đào tạo Chuyên nghiệp Ứng dụng (APROTRAIN) được thành lập vào năm 2005 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và giáo dục chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn thế giới. Công ty liên kết với các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế để phát triển các giải pháp học tập chất lượng cao và hiệu quả về chi phí nhằm đáp ứng nhu cầu tri thức của nền kinh tế mới nổi của Việt Nam.

Aprotrain chính thức tham gia chương trình vào ngày 20.04.2022 với 150 học viên đăng ký. Kết thúc giai đoạn 1, đã có 86 học viên hoàn thành và đạt chứng chỉ với đánh giá chương trình bình quân 4.5/5 (36 học viên đánh giá)

Website: https://www.aprotrain.com/

TOP