TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

Trường Đại học Bách khoa (Ho Chi Minh City University of Technology) là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật lớn của Việt Nam, thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Tiền thân là Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia được thành lập từ năm 1957, đến ngày 27/10/1976, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Quyết định số 426/TTg đổi tên trường Đại học Kỹ thuật Phú Thọ thành trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh.

Hiện tại, Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM có 13 khoa và trung tâm đào tạo

Website: https://www.hcmut.edu.vn/vi

Sinh viên

Giảng viên, Cán bộ, Nhân viên

Khoa Quản Lý Công Nghiệp

TOP