EMBASSY LANGUAGE

Embassy Language là trung tâm ngoại ngữ nhằm giúp các bạn học sinh thành thạo tiếng Anh và một số ngoại ngữ khác để chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của mình sau này.

Khởi đầu cho quá trình đào tạo nghề, gắn liền và đáp ứng với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Có sự kết hợp để cho học viên được thực tập trong môi trường công việc thực tế, qua đó tăng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong lĩnh vực Hospitality.

Website: https://www.embassy.edu.vn/

TOP